KroghSprog er specialist i tekniske tekster, som f.eks. kvalitetsdokumenter, brugsanvisninger, patenter og brochurer.

Vores kunder er:

kemisk industri
farmaceutisk industri
· sundheds-, miljø- og arbejdsmiljømyndigheder
· certificerende organisationer
patentbureauer

Sprog:
Dansk, engelsk, fransk og tysk.