Oversættelse:

Vi har erfaring med oversættelse af mange forskellige tekniske teksttyper og dokumentstørrelser inden for især kemi, herunder lægemiddel- og fødevarekemi.

Hvis der ønskes anvendt en særlig terminologi, så sig til. Eventuelt referencemateriale til brug ved valg af terminologi modtages gerne.

Foreligger der referencemateriale i elektronisk form, og er der tale om genbrug af hele sætninger eller afsnit, vil det kunne komme jer til gavn i form af en prisreduktion.

Vi står naturligvis til rådighed for hasteopgaver.