Hvem er vi?

KroghSprogs stifter, Mette Krogh, er uddannet civilingeniør i kemi og har arbejdet med skrivning og oversættelse af tekniske tekster siden 1987.

Mette Krogh har arbejdet for et AT&T joint venture i 8 år. Derefter var hun ansat i et stort oversættelsesbureau med stigende ansvar, senest som leder af bureauets patent- og kemicenter. I 2002 besluttede hun sig for at starte eget firma.

KroghSprog har et bredt netværk af erfarne og specialiserede freelance oversættere, blandt andet: kemikere, ingeniører og læger, alle med særlig flair for sprog.
Andre samarbejdspartnere er sproguddannede freelancere med lang tids erfaring med oversættelse af tekniske tekster.

KroghSprog leverer korrekte kvalitetssikrede tekster af alle størrelser på fire forskellige sprog.